Bulharsko vstupní podminky

Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Cestovní pojištění s připojištěním COVID-19

Letecké zájezdy 2-6 dní

Cestování s COVID-19

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Vstupní podmínky BG

 

Aktuální informace je vhodné sledovat na stránkách www.mzv.cz nebo na speciálním cestovatelském webu, který sputilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.Dovolena2021.cz

 

Web je součástí vládního covidového portálu a měl by být místem, kde se lidé mohou přehledněji informovat k cestám do i z destinací, které jsou pro dovolené českých turistů nejoblíbenějšími.

 

16.7.2021

 

ZMĚNA VSTUPNÍCH PODMÍNEK DO BULHARSKA

 

Od 19. 7. 2021 do 31. 7. 2021 musí osoby přijíždějící z ČR (počátkem cesty je ČR) při vstupu do Bulharska předkládat platný digitální EU COVID certifikát o

1. ukončeném očkování, nebo

2. prodělaném onemocnění COVID-19, nebo

3. provedeném negativním testu na COVID-19 (antigenní test ne staší než 48 hodin, PCR test ne starší než 72 hodin)

 

Případně předloží podobný dokument, který bude obsahovat stejné údaje jako digitální certifikát EU, přičemž nebude-li takový dokument či digitální certifikát EU předložen, bude na osobu uvalena 10denní karanténa na domácí adrese či v místě ubytování na základě rozhodnutí ředitele nebo zplnomocněného náměstka příslušné regionální zdravotní inspekce (RZI). Ředitel RZI může zrušit toto rozhodnutí o uvalení karantény, pokud RZI obdrží elektronickou poštou dokument, potvrzující negativní výsledek PCR testu nebo rychlého antigenního testu (přehled uznávaných testů je uveden v příloze č. 2 Opatření) provedený do 24 hodin od vstupu na území Bulharska. Zrušení rozhodnutí o uvalení karantény bude oznámeno do 24 hodin od doručení negativního výsledku testu na COVID-19.

 

POZOR! NOVĚ DĚTI DO 12 LET (11,99 let) PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZE ZELENÉ ZÓNY (TJ. AKTUÁLNĚ ČR) NEMUSÍ PŘEDKLÁDAT VÝŠE UVEDENÉ DOKUMENTY!

 


Od 9.7.2021 dojde ke změně pravidel návratu do ČR pro:

  • očkované osoby (s ukončeným očkováním + 14 dní) a osoby s prodělaným onemocněním COVID-19, bez nutnosti testů, pouze s příjezdovým formulářem,
  • děti do dovršení věku 6 let bez nutnosti testů a příjezdového formuláře,
  • ostatní osoby s povinností testů -  tento test (antigenní nebo PCR) lze absolvovat až do pěti dní po příjezdu na území ČR.

 


 

 

DOČASNÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ PRO VSTUP DO BULHARSKA

 

Na území Bulharské republiky bez ohledu na jejich státní občanství a zemi, z níž přijíždějí, budou vpuštěny osoby po předložení jednoho z následujících dokladů:

 

1) dokument (certifikát) o dokončeném očkování proti COVID-19 (nutné uplynutí 14denní lhůty od završení vakcinace)

 

2) dokument prokazující prodělání nemoci COVID-19 v posledních 15 až 180 dnech před vstupem (pozitivní výsledek PCR nebo antigenního testu

 

3) doklad prokazující negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin před vstupem) 

 

​4) doklad prokazující negativní výsledek z antigenního testu (ne starší 48 hodin před vstupem) - toto platí pouze pro občany členských států EU

 

Doklady musí obsahovat jména osoby podle dokladu totožnosti, s nímž cestuje, údaje o zdravotnickém zařízení, které provedlo vyšetření (jméno, adresa nebo jiné kontaktní údaje), datum, kdy bylo vyšetření provedeno.

 

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy

 

Informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v průběhu času měnit. Je tedy vhodné sledovat aktuální informace na stránkách www.mzv.cz.

 

NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR je Bulharsko od 23.8.2021 označeno ČERVENOU BARVOU - země s vysokým rizikem

 

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. 
 

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

 

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

 

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

 

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 - 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území ČR se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

 

Před vstupem na území ČR musí všechny osoby vyplnit příjezdový formulář.

 

Vytvářím objednávku...