Řecko vstupní podmínky

Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Cestovní pojištění s připojištěním COVID-19

Letecké zájezdy 2-6 dní

Cestování s COVID-19

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Vstupní podmínky Řecko

 

Aktuální informace je vhodné sledovat na stránkách www.mzv.cz nebo na speciálním cestovatelském webu, který sputilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR www.Dovolena2021.cz

 

Web je součástí vládního covidového portálu a měl by být místem, kde se lidé mohou přehledněji informovat k cestám do i z destinací, které jsou pro dovolené českých turistů nejoblíbenějšími.

 

 

VSTUPNÍ PODMÍNKY DO ŘECKA - S TESTEM NEBO OČKOVÁNÍM

 

Všichni cestující mířící do Řecka musí nejpozději v den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr, viz Elektronický dotazník níže. Rodina cestující společně může předložit pouze jeden formulář.

 

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

 

Při odbavení má cestující povinnost předložit potvrzení negativního výsledku antigenního testu (RAT), negativního výsledku PCR testu, potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci Covid-19. Potvrzení nemusí předkládat děti mladší 12-ti let.

 

1Potvrzení negativního výsledku antigenního RAT testu musí být vystaveno testovací laboratoří v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu a při vstupu do země nesmí být starší 48 hodin od doby odběru vzorku.

 

2) Potvrzení negativního výsledku PCR testu musí být vystaveno testovací laboratoří v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu a při vstupu do země nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku.

 

3) Písemné potvrzení o kompletním očkování musí být vystaveno certifikovaným orgánem v anglickém jazyce, přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 12 let.

 

4) Potvrzení nemusí předkládat děti mladší dvanácti let.

 

Další informace najdete na travel.gov.gr.

 

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF (viz níže), neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

 

Elektronický dotazník 24 h před vstupem

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronický dotazník Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. Potřebné údaje k vyplnění informací o letu a hotelu naleznete v dokumentu „Odbavení k zájezdu“, který odesíláme 7 dní před odletem.

 

Informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v průběhu času měnit.

 

 

NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR je od 26.7.2021 ŘECKO ČERVENÉ - země s vysokým rizikem

Před vstupem na území ČR je třeba vyplnit příjezdový formulář.

 

Od 26. 7. 2021, 00.00 hod., je všem cestovatelům starším 6 let při návratu z Řecka (země se vysokým rizikem nákazy - červená země) hromadnou dopravou (letecky, autobusem) do ČR stanovena povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a disponovat před odjezdem z Řecka negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc COVID-19 (viz níže). Příjezdový formulář a negativní test od nich bude vyžadovat i letecká společnost při nástupu do letadla, jinak budou vyloučeni z přepravy.

Tito čeští občané rovněž musí nejdříve 5. a nejpozději 14. den po překročení české hranice podrobit v ČR dalšímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a SETRVAT V domácí SAMOIZOLACI do doby negativního výsledku tohoto testu podle bodu III.9. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se nařizuje postup podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19.

 

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se netýká těch občanů ČR a EU, kteří se prokáží národním certifikátem

  1. v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
  2. v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.
  3. osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

 

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se rovněž nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.

 

Vytvářím objednávku...