BULGARIATOUR - spolehlivý partner pro Vaši dovolenou 2021 v Bulharsku a Řecku!

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

AKTUÁLNÍ INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA DO 31.10.

 

Pondělí-Pátek:  9:00-16:00 hod.

Sobota: zavřeno

Nedělě: zavřeno

 

Tato upravená otevírací doba v naší hlavní kanceláři na Vinohradské ulici 34/30, 12000 Praha 2 - Vinohrady, platí do 31. října 2021.

 

Mimo oficiální pracovní dobu jsme vám v naléhavých případech k dispozici na infolince 777 870 255 nebo emailu info@bulgariatour.cz.

 

Váše CK Bulgariatour

 

Cestovní pojištění s připojištěním COVID-19

Letecké zájezdy 2-6 dní

Cestování s COVID-19

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Letenky do celého světa

Cestování do Řecka v době koronaviru FAQ

AKTUÁLNÍ VSTUPNÍ PODMÍNKY DO ŘECKA - S TESTEM NEBO OČKOVÁNÍM

 

Všichni cestující mířící do Řecka musí nejpozději v den před příletem vyplnit registrační formulář dostupný na travel.gov.gr, viz Elektronický dotazník níže. Rodina cestující společně může předložit pouze jeden formulář.

 

V den plánovaného příletu cestující obdrží e-mail s QR kódem, který společně s požadovanými cestovními doklady předloží při odbavení. QR kód může být předložen ve vytištěné i elektronické verzi.

 

Při odbavení má cestující povinnost předložit potvrzení negativního výsledku PCR testu nebo potvrzení o očkování.

 

1) ​Potvrzení negativního výsledku PCR testu musí být vystaveno testovací laboratoří v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu a při vstupu do země nesmí být starší 72 hodin od doby odběru vzorku.

 

2) Písemné potvrzení o kompletním očkování musí být vystaveno certifikovaným orgánem v anglickém jazyce, přičemž od očkování uplynulo nejméně 14 dní. Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení držitele, typ použité vakcíny a počet dávek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do 5 let

 

3) Potvrzení nemusí předkládat děti mladší pěti let.

 

Další informace najdete na travel.gov.gr.

Letecké společnosti mají povinnost zkontrolovat potvrzení o testu či očkování a nepřijmout bez něj cestujícího na palubu. Nevyplnění PLF (viz níže), neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

 

Elektronický dotazník 24 h před vstupem

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronický dotazník Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. QR kód slouží mj. k namátkovému testu na covid-19, který může být cestujícímu proveden při vstupu do Řecka. Potřebné údaje k vyplnění informací o letu a hotelu naleznete v dokumentu „Odbavení k zájezdu“, který odesíláme 7 dní před odletem.

 

Informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v průběhu času měnit. Je tedy vhodné sledovat aktuální informace na stránkách www.mzv.cz .

 

 

NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Dle Ministerstva zdravotnictví ČR je od 26.7.2021 ŘECKO ČERVENÉ - země s vysokým rizikem

Před vstupem na území ČR je třeba vyplnit příjezdový formulář.

 

Od 26. 7. 2021, 00.00 hod., je všem cestovatelům starším 6 let při návratu z Řecka (země se vysokým rizikem nákazy - červená země) hromadnou dopravou (letecky, autobusem) do ČR stanovena povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a disponovat před odjezdem z Řecka negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud nejsou očkováni nebo neprodělali nemoc COVID-19 (viz níže). Příjezdový formulář a negativní test od nich bude vyžadovat i letecká společnost při nástupu do letadla, jinak budou vyloučeni z přepravy.

Tito čeští občané rovněž musí nejdříve 5. a nejpozději 14. den po překročení české hranice podrobit v ČR dalšímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a SETRVAT V domácí SAMOIZOLACI do doby negativního výsledku tohoto testu podle bodu III.9. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se nařizuje postup podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19.

 

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se netýká těch občanů ČR a EU, kteří se prokáží národním certifikátem

 1. v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
 2. v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.
 3. osoby do dovršení 12 let věku (od 31.7.): pro tyto osoby zůstává povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář;  po vstupu na území ČR jsou povinny se do 5 dní podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.

 

Povinnost negativního testu před návratem do ČR a domácí samoizolace po návratu se rovněž nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.

 


 

Důležité oznámení pro cestující do Řecka

 

Rádi bychom vás informovali, že od 9.7.2020 mohou cestující vyplnit  formulář PLF až do 24 hodin před plánovanou cestou (maximálně do 22:59 hod.) a také, že návštěvníkům cestujícím letecky, v případě, že následně neobdrží QR kód, postačí potvrzovací e-mail, který po řádném vyplnění obdrží. 

 

Tento formulář se vyplňuje prostřednictvím platformy https://travel.gov.gr, na kterou se dostanete i prostřednictvím webových stránek Ministerstva zahraničních věcí www.mfa.gr (Protocol for Arrival in Greece).

Zdůrazňujeme, že vyplnění PLF je povinné pro všechny, kteří vstupují do Řecka pozemními, vzdušnými a námořními vstupními body.

 

Konkrétně se povinnost vyplnění PLF vztahuje na:

a) občany a rodinné příslušníky  občanů členských států EU a schengenského prostoru, b) dlouhodobě pobývající rezidenty členských států EU a zemí schengenské dohody a státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou držiteli povolení k pobytu v členských státech EU nebo Schengenské dohody, c) trvalé obyvatele Alžírska, Austrálie, Gruzie, Kanady, Japonska, Černé Hory, Maroka, Nového Zélandu, Rwandy, Jižní Koreje, Thajska, Tuniska a Uruguaye a d) specifické kategorie občanů.

 

S dotazy týkajících se formuláře PLF, QR kódu a portálu https://travel.gov.gr se můžete obrátit na linku technické podpory, Help Desk, +30 215 5605151.

 
S pozdravem

Jakub Šramek

Ambassador's Office
Embassy of the Hellenic Republic to the Czech Republic
Na Ořechovce 559/19
162 00 Praha 6-Střešovice, Czech Republic
(Office): + 420 222 250 958


 

OBECNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

Doporučuje se dodržovat vzájemný odstup 1,5- 2 m, pravidelnou hygienu rukou a setrvat doma při sebemenším příznaku onemocnění.

Použití roušky je povinné pro veřejnost ve zdravotnických a diagnostických zařízeních, veškerých hromadných dopravních prostředcích a v prostorách letiště, v taxi a výtahu, jakož i v obchodních domech a centrech. Porušení je pokutováno (150 €). Rouška je doporučena v obchodech a uzavřených prostorách. Není potřeba na pláži, v přírodě a otevřených prostorách.

Použití prostředků hromadné dopravy je možné jen s rouškou.

 

Přehled hlavních zásad uvádíme zde: Hygienické protokoly pro turistická zařízení a dopravu (PDF, 647 KB)

 

Výskyt nemoci COVID-19 v Řecku


Důležité kontakty a odkazy:
 

 • Řecká organizace veřejného zdraví (National Public Health Organization of Greece EODY)
 • Ministerstvo zahraničích věcí Řecka
 • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
 • Tísňová linka 112 
 • Konzulární oddělení velvyslanectví ČR:
 • - v pracovní době (po-pá 07:30-16:00) +30 210 67 299 14 a/nebo -12,
 • - po pracovní době v neodkladných případech a ohrožení života občana ČR: +30 6944 733769

 

 

Časté dotazy FAQ

 

Podmínky pro cestování se mohou v průběhu času měnit a podle toho budou odpovědi na často kladené otázky aktualizovány. Sledujte proto tyto stránky průběžně. (Stav k 20. 5. 2021)

 

1. Musím vyplnit PLF pro každého člena rodiny zvlášť?

Rodiče a děti se zapisují do jednoho PLF.

 

2. Kdy obdržím QR kód?

QR kód systém zasílá na udanou e-mailovou adresu bezprostředně po odeslání PLF u očkovaných osoby, neočkované osoby jej obdrží den před odletem.

 

3. Neobdržel jsem QR kód.

Patrně jste při vyplňování PLF udělal chybu. Bez QR kódu nemůžete do Řecka cestovat.

 

4. Kdy platí vakcinační certifikát?

Certifikát o provedeném očkování platí v Řecku po uplynutí 14 dnů od ukončení očkování (druhou dávkou nebo první dávkou vakcíny Johnson&Johnson), to znamená 15. den od data uvedeného na certifikátu.

 

5. Stačí pro cestu do Řecka první dávka očkování dvoudávkového schematu a po jaké době?

Nestačí, v takovém případě musíte mít negativní PCR test ze vzorku odebraného méně než 72 hodin před vstupem do Řecka.

 

6. Uznávají se vakcinační certifikáty jiných zemí?

Ano, země, jejichž vakcinační certifikáty jsou uznávány, jsou vyjmenovány v článku Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 na webu velvyslanectví v Athénách.

 

7. Mohu cestovat do Řecka s negativním rychlým antigenním testem?

Ne, tyto testy se při vstupu do Řecka neuznávají.

 

8. Mohu cestovat do Řecka laboratorním potvrzením o přítomnosti protilátek po onemocnění covid-19?

Tento doklad o laboratorním výsledku testu na protilátky není uveden ve vládní vyhlášce, a proto vám nemusí být na hranici uznán.

 

9. Jak se počítá lhůta 72 hodin u PCR testu?

Počítá se od data a hodiny odebrání vzorku, které naprostá většina laboratoří uvádí v dokladu o výsledku testu. Pokud tomu tak ve vašem případě není, zvolte jinou laboratoř.

 

10. Mohu mít PCR test provedený ze vzorku získaného jinou cestou než bolestivým výtěrem z nosu?

Řecko uznává pouze PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu (nasopharynx) nebo ústní části hltanu (oropharynx). Nejsou uznávány testy získané ze vzorku získaného ze slin nebo kloktáním. Způsob stěru vzorku zpravidla laboratoř uvádí v dokladu o výsledku testu.

 

11. Jak se počítá věk 5 let dítěte?

Děti počínaje dnem 5. narozenin musí mít negativní PCR test.

 

12. Mohu do Řecka cestovat s dokladem o prodělané nemoci covid-19?

Ano, do Řecka cestovat můžete, pokud uplynuly více než dva a méně než devět měsíců od vašeho laboratorně potvrzeného pozitivního výsledku. Na hranicích se vyžaduje buď potvrzení českého orgánu státní správy (který však zatím potvrzení akceptovatelné řeckými úřady nevydává), nebo doklad o pozitivním výsledku laboratorního PCR nebo antigenního testu. Doklad o výsledku vydaný laboratoří musí být v anglickém jazyce nebo v jazyce uvedeném na našich webových stránkách (čeština mezi ně nepatří) a musí obsahovat vaše jméno ve stejné podobě, jaká je na vašem cestovním dokladu. Pro návrat do České republiky však platí jiné podmínky – viz otázka č. 25 a 28.

 

13. Prodělal jsem nemoc covid-19, ale mám starý doklad o pozitivním laboratorním výsledek pouze v češtině. Bude mi uznán?

Nebude. Některé laboratoře v ČR však zpětně vydávají potvrzení v českém i anglickém jazyce, pokud mají výsledem vašeho testu uchovaný ve své databázi.

 

14. Prodělal jsem nemoc covid-19. Mohu k českému dokladu přiložit ověřený překlad do angličtiny?

Nemůžete, ani ověřený překlad nebude v Řecku uznán.

 

15. Prodělal jsem nemoc covid-19. Mohu místo dokladu o laboratorním výsledku předložit potvrzení lékaře v angličtině?

V Řecku nemůžete, potvrzení od lékaře bez dokladu o laboratorním výsledku v angličtině nebude v Řecku uznáno. Potvrzení od lékaře však budete potřebovat k návratu do České republiky – viz otázka č. 25.

 

16. Prodělal jsem nemoc covid-19, ale nemám žádný z požadovaných dokladů. Co mám dělat?

Můžete cestovat s negativním PCR testem ze vzorku odebraného méně než 72 hodin před vstupem do Řecka. Pokud budete mít tento test pozitivní, cestovat nemůžete.

 

17. Jsem občanem ČR, ale žiji v jiné zemi. Jaké podmínky se na mě vztahují?

Pokud žijete v zemi uvedené v článku Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 na webu velvyslanectví v Athénách, budete cestovat za stejných podmínek, jaké platí pro ČR.

 

18. Jsem občanem ČR, kde také žiji, ale cestuji z letiště v jiné zemi (z Rakouska, Německa apod.) Jaké podmínky se na mě vztahují?

Pokud cestujete ze země uvedené v článku Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19 na webu velvyslanectví v Athénách, budete cestovat za stejných podmínek, jaké platí pro ČR.

 

19. Jaké doklady potřebuji k přesunu letecky nebo lodí na řecké ostrovy?

Pokud cestujete přes řeckou pevninu na ostrovy (s výjimkou ostrovů Lefkada, Evia/Euboia a Salamina) a použijete vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravu musíte při nástupu do letadla nebo na loď předložit buď vakcinační certifikát, nebo negativní PCR test ne starší než 72 hodin, nebo negativní antigenní test ne starší než 24 hodin, nebo vyplněné místopřísežného prohlášení o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. Proto pokud po vašem příjezdu na pevninu uplynula platnost vašeho PCR testu z České republiky, musíte si pořídit nový test obdobným způsobem, jaký naleznete v odpovědi na otázku č. 24 nebo využít samotestovací sady, které jsou v prodeji v řeckých lékárnách a formulář prohlášení je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf.

 

20. Při příletu do Řecka budu mít při kontrole pozitivní antigenní test. Co to pro mne bude znamenat?

Budete umístěn do karanténního zařízení a bude vám proveden ověřovací PCR test. Pokud i ten bude pozitivní, odpověď naleznete v další otázce.

 

21. V průběhu pobytu v Řecku onemocním na covid-19 (budu mít pozitivní test). Co to pro mne bude znamenat?

Řecký stát hradí osobě s potvrzenou pozitivitou pobyt v karanténním zařízení, nikoliv však další náklady s tím spojené, například náhradní letenku, náklady na případné další, byť nutné, testování apod. Doporučujeme, abyste se proti případným takovým nákladům pojistili.

Pokud budete umístěn do karanténního zařízení (hotelu), musíte se řídit pokyny zaměstnanců recepce, kteří vám předají kontakt na další kompetentní pracovníky zdravotní služby. Od nich obdržíte i informace o délce karantény nebo se na ně můžete obrátit v případě zdravotních komplikací.

V karanténě máte nárok na tři jídla denně a vodu. Budete-li si chtít objednat další jídlo, kávu či nealkoholické nápoje, učiníte tak na vlastní náklady prostřednictvím recepce (telefonicky či prostřednictvím Whats App, Viber apod.).

V karanténě si hned na začátku své izolace požádejte prostřednictvím e-mailu
v anglickém jazyce Ministerstvo pro ochranu občana (řecky Ypurgheío prostasías tou políti; Υπουργείο προστασείας του πολίτη) o vystavení potvrzení o pozitivitě na Covid-19 a státem nařízené karanténě. V e-mailu uvedete jméno a příjmení, datum narození, datum potvrzení pozitivity na Covid-19, název místa a karanténního hotelu. Potvrzení řecké ministerstvo zašle přibližně do 5 dnů po zaslání vašeho e-mailu.

Kontakty na Ministerstvo pro ochranu občana: e-mail generalsecretary@civilrotection.gr; tel. +30 213 151 0932 – 33.

Kontakty na řeckou Organizaci veřejného zdraví/EODY: tel. +30 210 521 2821, +30 210 521 2048. Tam může telefonicky konzultovat otázky svého zdravotního stavu, délku karantény apod.

V případě hospitalizace nebo umístění do karanténního zařízení se můžete obrátit na velvyslanectví, které vám poskytne nezbytnou asistenci.

Pokud svévolně opustíte karanténní hotel, může vám být udělena pokuta 500 – 5000 €; v závislosti na závažnosti provinění můžete být také stíhán za trestný čin.

 

22. Před návratem z dovolené do ČR potřebuji negativní PCR nebo antigenní test. Jak ho v Řecku získám?

V Řecku je celá řada akreditovaných laboratoří, které testy provádějí, neexistuje však jejich seznam a ani velvyslanectví o nich nemůže mít přehled. Dotázat se můžete ve svém nebo jakémkoliv jiném hotelu, na letišti, na policejní stanici (řecky astynomikó tmíma; αστυνομικό τμήμα) nebo na obecním úřadě (řecky dymarchío; δημαρχείο). Ověřte si, že laboratoř vydává doklad o výsledku testu v angličtině. Obvyklá cena PCR testu je 60 €, rychlého antigenního testu 20 €. Nevyužívejte stánky s rychlými antigenními testy na ulicích, které jsou sice levné, ale takový doklad zpravidla nevydávají.

 

23. Prodělal jsem již před odjezdem nemoc covid-19, za jakých podmínek se mohu bezpečně vrátit do ČR.

Při návratu do České republiky budete potřebovat písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce vystavené lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie o tom, že nemáte klinické známky onemocnění covid- 19, že jste prokazatelně onemocnění covid-19 prodělali, že jste absolvovali podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (nebo opatření jiného členského státu Evropské unie) izolaci ve stanoveném rozsahu, a že od prvního pozitivního výsledku tohoto testu uplynulo alespoň 14 dní, ne však více než 90 dní (tato lhůta se může změnit). Potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor potvrzení by měl být zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, ale nevíme kde.

 

24. Jak zjistím, kde si mohu nechat udělat v Řecku test a jak se domluvím, když neumím ani řecky ani anglicky ani žádný jiný světový jazyk? Může mi velvyslanectví pomoci?

Velvyslanectví poskytuje pomoc občanovi, který se v zahraničí ocitl v nouzi v důsledku události hodné zvláštního zřetele, jako je zejména závažné onemocnění, hospitalizace, úraz, havárie, odcizení nebo ztráta dokladů, anebo úmrtí blízké osoby, pokud o to požádá a není schopen řešit svou situaci vlastními silami. V tomto případě se nejedná o případ nouze, protože tyto okolnosti vám byly známy již před cestou. Velvyslanectví neposkytuje tlumočnické a překladatelské služby, nemá k tomu ani kapacity. Požádejte o pomoc některého ze svých krajanů.

 

25. Porušil jsem nařízení platná v Řecku a byla mi udělena pokuta. Může mi velvyslanectví pomoci?

Velvyslanectví nebo honorární konzulát nemůže zasahovat do pravomocí řeckých úřadů. Pokuty za porušení protiepidemických opatření jsou v Řecku vysoké a vymáhají se. I turisté jsou povinni dodržovat řecké zákony a nesou za to sami odpovědnost, kterou nemůže převzít český stát. Velvyslanectví může ověřit, zda má rozhodnutí řeckých úřadů vůči českému občanovi oporu v zákoně, případně doporučit právního zástupce na vaše náklady, rozhodně však za vás nemůže vyjednávat o odpuštění sankce. Velvyslanectví nebo honorární konzulát poskytnou přiměřenou pomoc občanovi omezenému na osobní svobodě, pokud o to požádá.

 

26. Nerozumím tomu, že platí jiné podmínky pro cestu do Řecka a pro návrat do ČR.

Některé podmínky jsou obdobné, jiné nejsou: pro cesty do obou zemí je povinná elektronická registrace: do Řecka PLF do ČR příjezdový formulář. Do Řecka i zpět do ČR můžete cestovat s českým vakcinačním certifikátem nebo negativním PCR testem. Na cestu zpět do ČR (nikoliv však na cestu do Řecka) je dostačující i rychlý antigenní test, zároveň se však při návratu z Řecka v ČR vyžaduje samoizolace a provedení dalšího PCR testu do 5 dnů od příjezdu. V Řecku se po příjezdu karanténa nevyžaduje (samozřejmě s výjimkou uvedenou v otázce č. 23).

Pro návrat do ČR platí rozdílné podmínky pro cestu veřejnou a individuální dopravou, v Řecku nikoliv.

Velmi rozdílné podmínky však platí pro ty cestovatele, kteří dříve prodělali nemoc covid-19. Především v Řecku se uznává imunita v době od 2 do 9 měsíců od pozitivního testu, v ČR v době od 14 do 90 dnů od pozitivního testu. V praxi to znamená, že nyní bez testování před návratem do ČR můžete do Řecka cestovat pouze v krátkém období od 2 měsíců do 90 dnů po vašem pozitivním testu koronavirus. České ministerstvo zdravotnictví naznačilo, že by lhůtu 90 dnů mohlo prodloužit.

Obě země také v těchto případech vyžadují odlišné doklady, které si všechny budete muset opatřit – viz odpovědi na otázky č. 14, 15, 16, 17 a 25.

 


 

- Jak jsou řecké destinace připraveny pro případ onemocnění turistů?

Všechny turisticky významné ostrovy jsou na případný výskyt nákazy dobře připraveny. Lékařská zařízení mají k dispozici dostatek covid testerů, zvýšený počet covid lůžek, proškolený nemocniční personál atd. Léčba je hrazena z řeckého státního zdravotnického systému. V každé destinaci jsou k dispozici také vybavená ubytovací zařízení pro případnou potřebu karantény (zajištěná státem).

 

- Fungují nějaká omezení na letištích a v letadlech?

Na letištích a v letadlech jsou dodržována bezpečnostní pravidla, jde zejména o:

 • dezinfekci všech sedaček, servírovacích stolků, úložných prostor, kapes i toalet před a po každém letu,
 • dodržování odstupů při nástupu a výstupu (případně během letu, pokud to kapacita dovolí),
 • povinnost cestujících mít roušku (kromě dětí do 2 let a dalších výjimek),
 • omezení nabídky palubního občerstvení a jeho bezpečné balení,
 • omezení prodeje na palubě a bezkontaktní placení – během letu je možné platit pouze kartou.

 

- Je omezena kapacita letadel?

Ne. Letadla mohou být obsazena na 100 %.

 

- Jak je to s transfery v destinaci?

V destinacích fungují autobusy a minibusy (kapacita 50-75 % pasažérů) a taxi (pouze pro 1 osobu nebo rodinu/skupinu). Během cesty je nutné použít roušku a při nástupu a výstupu dodržet pravidlo společenského odstupu. K dispozici jsou dezinfekční prostředky. Řidiči jsou povinni nosit roušky a rukavice. Vozy jsou před každou cestou důkladně vyčištěny a dezinfikovány.

 

- Funguje v hromadné dopravě klimatizace?

Ano. Používání klimatizace je ve veřejné dopravě povoleno.

 

- Jaká bezpečnostní opatření platí v řeckých hotelech?

V ubytovacích zařízeních platí zvýšené požadavky na čistotu pokojů a společných prostor. Pro zajištění důkladného úklidu a dostatečného provětrání pokojů je upraven čas ubytování klientů a opuštění pokojů (check in po 15. hodině, check out do 11. hodiny). Klientům jsou k dispozici desinfekční prostředky. Všichni zaměstnanci hotelu jsou odborně proškoleni a povinni používat prostředky osobní ochrany (roušky, rukavice apod.). Na dodržování pravidel dohlíží zodpovědná osoba. Informace o přijatých opatřeních v daném ubytovacím zařízení jsou klientům k dispozici v tištěné nebo elektronické podobě.

 

- Je nutné nosit ve společných prostorách hotelu roušky?

Ne. V hotelech není používání roušek ani jiných prostředků osobní ochrany (např. rukavice) pro klienty povinné.

 

- Jak je to s klimatizací?

Používání klimatizace je povoleno jak na pokojích, tak i ve společných prostorách.

 

- Funguje bufetové stravování a program all inclusive?

 

Ano. Stravování formou bufetových stolů/švédských stolů a all inclusive je povoleno. Pouze platí zvýšená hygienická opatření:

 • před nádobami s jídlem je instalována plexisklová zástěna,
 • pokrmy i nápoje servíruje personál (nikoliv klient sám),
 • je povinné dodržovat pravidla odstupu (ve frontách, mezi stoly 1,7 m apod.)

 

- Jak to funguje na plážích?

Pláže jsou otevřené, pouze na nich platí některá opatření jako např. dodržování minimálního odstupu (3 m) mezi lehátky a slunečníky.

 

- Budou fungovat bazény?
Koupání ve venkovních bazénech je povoleno. Je nutné pouze dodržovat bezpečný odstup (2,5 m mezi osobami) a platí zvýšené požadavky na čistotu vody. Vnitřní bazény zůstávají uzavřeny.

 

- Je možné absolvovat výlet?

Ano. Výlety jsou organizovány hromadnými dopravními prostředky (autobus, loď atd.) s omezením kapacity a dodržením hygienických opatření (roušky, odstup apod.). Všechny památky jsou pro veřejnost otevřeny.

 

- Jsou otevřené půjčovny aut a lodí?

Ano. Půjčování aut, motorek, jacht i člunů je povoleno.

 

Vytvářím objednávku...