Informace o cestovním pojištění k zájezdům cestovní kanceláře Bulgariatour

MINIMÁLNÍ STORNO ZÁJEZDU DO 30 DNÍ PŘED ODLETEM

Milí klienti,

všichni jsme dotčeni restrikcemi týkajícími se pandemie viru CoViD-19. V této nelehké době vnímáme a chápeme znepokojení zákazníků způsobené obavami ze šíření koronaviru. Vývoj událostí je velmi dynamický a stávající omezení mohou odeznít.

Není důvod nyní stornovat zájezdy na termíny letních prázdnin. Prosíme klienty o trpělivost a odložení rozhodnutí o případném stornu zájezdu na konec dubna, případně začátek května, kdy bude situace jasnější nám všem.

 

Případné storno poplatky jsou nyní minimální a zůstávají neměnné do 30ti dní před odjezdem/odletem dle nynějších podmínek naší CK, případně je také do této doby umožněna změna (posunutí) termínu zájezdu zcela zdarma.

 

Pokud však v době odjezdu bude do dané země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), tak v případě odstoupení od smlouvy máte nárok na vrácení uhrazené částky bez stornopoplatků, případně se můžete dohodnout na jiném přijatelném řešení pro obě strany.

 

Věříme, že brzy dojde k ústupu šíření viru a cestování bude opět možné.

Vaše CK Bulgariatour

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

Letecké zájezdy 2-6 dní

GO Parking

Parkování letiště Praha

Cestovní pojištění

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Odběr novinek

Letenky do celého světa

Počasí

Kurzovní lístek

Euro127.54
Americký dolar125.54
Britská libra131.35
Bulharský leva114.08

Cestovní pojištění

 

V ceně zájezdů není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí ani pojištění pro případ odstoupení od smlouvy o zájezdu. Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour od UNIQA pojišťovny, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Standardně jsme nabízeli pojistný TARIF K5S s pojištěním stornovacích poplatků do 20.000,- Kč. Za příplatek (8 Kč/osoba/den) lze objednat pojistný TARIF K5SS, který má vyšší limit pojištění stornovacích poplatků do 30.000,- Kč. V případě zájezdu, kdy klient cestuje vlastním vozem doporučujeme k cestovnímu pojištění dokoupit pojištění rozšířených asistenčních služeb AUTO+ za 400 Kč pro jedno vozidlo.

 

UNIQA pojišťovna, a.s. - cestovní pojištění K5S

Maximální počet dní

Dospělá osoba

Dítě 0-12 let

8 dní

280,- Kč

140,- Kč

11 dní

400,- Kč

200,- Kč
12 dní 440,- Kč 220,- Kč

15 dní

500,- Kč

250,- Kč

 

Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

 

Tabulka tarifů pojistných částek UNIQA pojišťovny 

Limity pojistných částek K5S

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

-

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000 Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

15 000 Kč
5000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky

20 000 Kč

 

 Informační dokument UNIQA pojišťovny pro cestovní pojištění (510,1 kB)

 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/18 platné od 1. 5. 2018 (324 kB)

 Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ (108 kB)

 Informace o zpracování osobních údajů UNIQA pojišťovny (84,45 kB)

 

 Rozsah a limity cestovního pojištění K5S od UNIQA pojišťovny

 

Podrobné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění v kanceláři Bulgariatour, u obchodního zástupce Bulgariatour, případně také u UNIQA pojišťovny, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, tel.: +420 488 125 125, www.uniqa.cz

Vytvářím objednávku...