Informace o cestovním pojištění k zájezdům cestovní kanceláře Bulgariatour

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

AKCE FACEBOOK

 

Chcete zájezd za nejlepší cenu na trhu?

Využijte naši Akci FB (Facebook) pro vybrané hotely na Slunečném pobřeží, která je platná nejdéle do 31.3.2023.

 

Nabídka hotelů v akci, více informací a podmínky zde

 

UNIQA - komplexní cestovní pojištění

Letecké zájezdy 2-6 dní

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Letenky do celého světa

Odběr novinek

Cestovní pojištění 2023

Společně s pojišťovnou UNIQA jsme pro Vás připravili pro letní sezónu 2023 aktualizovaný balíček komplexního cestovního pojištění K5S, který vychází z našeho původního tarifu K5S, ale má navýšeny pojistné částky a také přímo zahrnuje pojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

 

Tato pojistná ochrana Vám v dnešní době zajistí bezpečné cestování a bezstarostnou letní dovolenou!

 

Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour od UNIQA pojišťovny, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou a také pojištění pro případ CODID-19 či jiné pandemie.

 

UNIQA pojišťovna, a.s. - cestovní pojištění K5S 2023

Počet dní Dospělá osoba Dítě 0-18 let
8 dní 360 Kč 240 Kč
11 dní 495 Kč 330 Kč
12 dní 540 Kč 360 Kč
15 dní 675 Kč 450 Kč

 

DŮLEŽITÉ ZMĚNY V POJIŠTĚNÍ

- pojistitel uhradí v případě povinného umístění pojištěného do karantémy v zahraničí náklady na ubytování až do výše

2 500 Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000 Kč. Zároveň uhradí náklady na návrat po ukončení nařízené karantény až do výše 20 000 Kč na jednu osobu.

- pojistnou událostí z pojištění stornovacích poplatků je také preventivní karanténa pojištěného v souvislosti s COVID-19 (příp. jinou pandemií), která mu byla nařízena orgánem ochrany veřejného zdraví před nástupem cesty, a která zasahuje do původně plánovaného termínu cesty.

- věk dětí až do 18 let.

- uzavření hranic (případně zákaz cestování/vstupu do cílové oblasti) nařízením oprávněného orgánu není předmětem pojištění.

 

Pozn. Prodejní ceny cestovního pojištění K5S jsou platné pro nákup zájezdu FM do 31.12.2022.

 

Tabulka pojistných částek tarifu K5S za osobu

Limity pojistných částek K5S

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření do výše limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000 Kč

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000 Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000 Kč
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 10 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění - denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

15 000 Kč
max. 5000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky

25 000 Kč
Pojištění náhrady dovolené nesjednáno
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu nesjednáno
Rozšířené asistenční služby Auto+

lze připojistit

400 Kč/vozidlo

 

Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

 

 Informační dokument UNIQA pojišťovny pro cestovní pojištění (233,8 kB)

 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 platné od 1. 11. 2020 (292 kB)

 Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ (104 kB)

 Informace o zpracování osobních údajů UNIQA pojišťovny (84,45 kB)

 

Podrobné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění v kanceláři Bulgariatour, u obchodního zástupce Bulgariatour, případně také u UNIQA pojišťovny, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, tel.: +420 488 125 125, www.uniqa.cz

Vytvářím objednávku...