Informace o cestovním pojištění k zájezdům cestovní kanceláře Bulgariatour

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Letenky do celého světa

Odběr novinek

Cestovní pojištění UNIQA s připojištěním pro případ COVID-19

Společně s pojišťovnou Uniqa jsme pro Vás připravili balíček komplexního cestovního pojištění, které vychází z našeho tarifu K5S (případně K5SS) a zahrnuje také připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie (tarif P).

 

Tato pojistná ochrana Vám v dnešní době zajistí bezpečné cestování a bezstarostnou letní dovolenou!

 

 

Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour od UNIQA pojišťovny, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou a také připojištění pro případ CODID-19 či jiné pandemie.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŔÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE

 

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny?

1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV

2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie

 

Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie

1) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

- v případě karantény při nákaze klienta

- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

 

2) Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

- karanténa v souvislosti s nákazou klienta

- preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

 

3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla v puštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

UNIQA pojišťovna, a.s. - cestovní pojištění K5S + P

Počet dní (max.)

Dospělá osoba

Dítě 0-12 let

8 dní

590 Kč

410 Kč

11 dní

770 Kč 550 Kč
12 dní 840 Kč 600 Kč
15 dní 1050 Kč 750 Kč

 

 

 

Tabulka pojistných částek tarifu K5S

Limity pojistných částek K5S

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

-

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000 Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

15 000 Kč
5000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky

20 000 Kč
Tabulka pojistných částek tarifu P s připojištěním proti Covid-19 Limity pojistných částek - tarif P
Náklady na ubytování 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu 10 000 Kč
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky 20 000 Kč

 

 

Případně lze stále zakoupit samostatné pojištění K5S bez připojištění proti COVID-19 dle cen níže.

 

UNIQA pojišťovna, a.s. - cestovní pojištění K5S

Počet dní (max.) Dospělá osoba Dítě 0-12 let
8 dní 320 Kč 160 Kč
11 dní 440 Kč 220 Kč
12 dní 480 Kč 240 Kč
15 dní 600 Kč 300 Kč

 

Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

 

 Informační dokument UNIQA pojišťovny pro cestovní pojištění (233,8 kB)

 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 platné od 1. 11. 2020 (292 kB)

 Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ (104 kB)

 Informace o zpracování osobních údajů UNIQA pojišťovny (84,45 kB)

 

Podrobné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění v kanceláři Bulgariatour, u obchodního zástupce Bulgariatour, případně také u UNIQA pojišťovny, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, tel.: +420 488 125 125, www.uniqa.cz

Vytvářím objednávku...