Informace o cestovním pojištění k zájezdům cestovní kanceláře Bulgariatour

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

Cestovní pojištění s připojištěním COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE

BULHARSKO - POBYT BEZ TESTU, REGISTRACE A BEZ KARANTÉNY

 

ŘECKO - PCR TESTY A REGISTRAČNÍ POVINNOST

Nutnost vyplnění oficiálního elektronického formuláře – tzv. Passenger Location Form (PLF), který musí vyplnit každý cestující NEJPOZDĚJI 24 hodin před vstupem na území Řecka.

 

V případě, že následně neobdržíte QR kód, postačí potvrzovací e-mail, který po řádném vyplnění obdrží.

 

Více informací zde

Letecké zájezdy 2-6 dní

GO Parking

Parkování letiště Praha

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Odběr novinek

Letenky do celého světa

Počasí

Kurzovní lístek

Euro127.35
Americký dolar123.20
Britská libra130.18
Bulharský leva113.98

Cestovní pojištění UNIQA s připojištěním pro případ COVID-19

 

3.7.2020 NOVINKA

 

Společně s pojišťovnou Uniqa jsme pro Vás připravili balíček komplexního cestovního pojištění, které vychází z našeho původního tarifu K5S (případně K5SS) a zahrnuje také připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie.

 

Tato pojistná ochrana Vám v dnešní době zajistí bezpečné cestování a bezstarostnou letní dovolenou!

 

Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour od UNIQA pojišťovny, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou a také připojištění pro případ CODID-19 či jiné pandemie.

 

PŘIPOJIŠTĚNÍ PRO PŔÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE

 

Co kryje základní cestovní pojištěníod UNIQA pojišťovny?

1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV

2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie

 

Rozšířená ochrana na situace v souvislosti s COVID-19 či jiné pandemie / epidemie

1) Náklady na ubytování spojené s umístěním do karantény

- v případě karantény při nákaze klienta

- preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem (např. v hotelu, kde klient bydlí se prokáže nákaza)

 

2) Náklady na náhradní dopravu v případě umístění do karantény při zahraniční cestě

- karanténa v souvislosti s nákazou klienta

- preventivní karanténa v souvislosti s nákazou např. někoho z hotelu

 

3) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak)

- rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace, kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla v puštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.

Dále je zpojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na hraniční kontrole země sousedící s ČR sohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování zČR a podezření na onemocnění pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování nevěděl a nemohl vědět).

 

UNIQA pojišťovna, a.s. - cestovní pojištění K5S + P

Maximální počet dní

Dospělá osoba

Dítě 0-12 let

8 dní

550,- Kč

390,- Kč

11 dní

730,- Kč

530,- Kč
12 dní 800,- Kč 580,- Kč

 

 

 

Tabulka tarifů pojistných částek UNIQA pojišťovny 

Limity pojistných částek K5S

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

- náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

- náklady na vyslání opatrovníka

100 000 Kč

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

100 000 Kč

- náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku

-

- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

100 000 Kč

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

100 000 Kč

- zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

100 000 Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

100 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč
- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

2 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

15 000 Kč
5000 Kč/ks

Připojištění zimních sportů

NE

Připojištění nebezpečných sportů

NE

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky

20 000 Kč
Tabulka tarifů pojistných částek UNIQA pojišťovny s připojištěním COVID-19 Limity pojistných částek - tarif P
Náklady na ubytování 10 000 Kč
Náklady na náhradní dopravu 10 000 Kč
Rozšíření pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše pojistné částky 20 000 Kč

 

Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

 

9.6. 2020 Pojištění UNIQA s COVID-19 - jak nyní funguje cestovní pojištění? Pro více informací klikněte zde.

 

 

 Informační dokument UNIQA pojišťovny pro cestovní pojištění (510,1 kB)

 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/18 platné od 1. 5. 2018 (324 kB)

 Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ (108 kB)

 Informace o zpracování osobních údajů UNIQA pojišťovny (84,45 kB)

 Rozsah a limity cestovního pojištění K5S od UNIQA pojišťovny

 

Podrobné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění v kanceláři Bulgariatour, u obchodního zástupce Bulgariatour, případně také u UNIQA pojišťovny, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480, tel.: +420 488 125 125, www.uniqa.cz

Vytvářím objednávku...