Užitečné informace a rady na dovolenou od cestovní kanceláře Bulgariatour

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

Letecké zájezdy 2-6 dní

FIRST MINUTE 2020

• Letní sezóna 2019 ukončena! Připravujeme pro Vás novou nabídku zájezdů pro léto 2020.

GO Parking

Parkování letiště Praha

Cestovní pojištění

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Odběr novinek

Letenky do celého světa

Počasí

Kurzovní lístek

Euro125.52
Americký dolar123.01
Britská libra129.83
Bulharský leva113.05

Důležité rady a informace

 

Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem a naší CK stanoví „Všeobecné
smluvní podmínky účasti na zájezdech“, jejichž úplné znění naleznete na závěrečných stránkách tohoto katalogu, a také na Vaší smlouvě o zájezdu. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující rozsah našich služeb uvedené v následující informaci. Prostudujte si prosím ještě před podáním přihlášky na zájezd jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb

.

DÉLKA A ROZSAH ZÁJEZDU
Délka zájezdu je vyjádřená v tomto katalogu počtem dní. Do celkového počtu dní trvání leteckých zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy první den je odjezd organizován v pozdních nočních hodinách. Analogická situace může nastat v poslední den zájezdu. První a poslední den u leteckých zájezdů je určený k dopravě, což nelze chápat jako dny určené k vlastní dovolené. Časný příjezd či pozdní
odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb v rámci jednoho dne, tj. v době od 12.00 jednoho dne, do 12.00 dalšího dne, i když nocleh nebyl čerpán v plném rozsahu, stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy, nemůže CK Bulgariatour poskytovat žádnou finanční náhradu.


DOPRAVA - LETECKÉ SPOJENÍ
je zajištěno formou charterového letu (tzn. nepravidelnou linkou), který si naše CK objednává u letecké společnosti. Cestovní kancelář a mnohdy ani letecká společnost nemůže ovlivnit různá zpoždění, která jsou často způsobena velmi
silným letovým provozem nad Evropou, a tudíž Vás prosíme, abyste při plánování svých cest na letiště a z letiště počítali s eventuálním zpožděním letu, které může překročit i několik hodin. Účastník zájezdu bere na vědomí, že po dobu pobytu v odletových a příletových halách, jakož i v letadle, přebírá odpovědnost letecká společnost.
Účastník zájezdu je povinnen řídit se jejich pokyny. V souladu s platnými mezinárodními předpisy a dohodami nemůže naše cestovní kancelář ovlivnit případné změny letecké společnosti, typu letadla, letového řádu a trasy (včetně mezipřistání) a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí a popřípadě z důvodů přetížení leteckých cest. CK Bulgariatour usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o Vaše pochopení. V případě změny času odletu nebo příletu cestovní kancelář ani dopravce neposkytuje žádnou náhradu. Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě, přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Podrobnější informace, jak postupovat při reklamaci poškozeného zavazadla naleznete na našich webových stránkách.


PALIVOVÝ PŘÍPLATEK
Palivový příplatek v ceně zájezdu garantuje cenu leteckého paliva do výše 1100 USD/MT. Je zaúčtován každému cestujícímu, kromě dětí do 2 let bez nároku na letenku. V případě dalšího zvyšování ceny leteckého paliva se ke katalogové ceně zájezdu může účtovat doplatek.


POPLATEK ZA DÍTĚ DO 2 LET
Děti do 2 let neboli infanti platí u leteckých zájezdů pouze poplatek 500 Kč. Cestují bez nároku na lůžko, stravu, služby a na místo v letadle či autobuse. Dítě nesmí dosáhnout věku 2 let v době návratu.

Vyjímka nastává v případě autobusových nebo kombinovaných zájezdů je cena navýšena o cenu sedačky, kterou dítě využívá během cesty. Dítě do 2 let nemůže cestovat bez nároku na místo v autobuse (umístěno na klíně jako při leteckých zájezdech), musí mít zaplacenu vlastní sedačku.


CENA ZÁJEZDU
Cestovní kancelář Bulgariatour si vyhrazuje právo na zvýšení ceny zájezdů, které jsou uvedeny v tomto katalogu Léto 2017, a to v závislosti na obsazenosti konkrétních ubytovacích kapacit, změn ze strany zahraničního dodavatele apod. Navýšení neovlivňuje cenu již prodaných zájezdů, pokud se na něj nevztahuje článek 2, bod 2.4 Všeobecných smluvních
podmínek CK Bulgariatour. Aktuální prodejní ceny pobytových zájezdů si můžete ověřit na www.bulgariatour.cz v ceníku u jednotlivých ubytovacích kapacit, v kanceláři CK Bulgariatour, telefonicky nebo e-mailem. Tiskové chyby vyhrazeny.


ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ CK PROTI INSOLVENCI
CK BULGARIATOUR je pojištěna proti úpadku dle zákona číslo 159/1999 Sb. u pojišťovny UNIQA. Více zde

 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Zákazníkům se doporučuje uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Bulgariatour, které mimo jiné zahrnuje i pojištění rizik souvisejících se zrušením zájezdů z důvodů stanovených pojišťovnou. Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK Bulgariatour uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, není CK Bulgariatour povinna (nad daný zákonný rámec) cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím související.

V případě, že zákazník sjednal cestovní pojištění, bere na vědomí, že CK není pojistitelem, ale pouze zprostředkovatelem vztahu mezi zákazníkem a pojišťovnou. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Potvrzuje rovněž, že je oprávněn sjednat pojištění i pro další osoby (pojištěné) a že mu byly předány předsmluvní informace o cestovním pojištění a pojistné podmínky.

Pojistníkem je osoba, která uzavírá smlouvu o zájezdu, pojištěnými jsou osoby účastnící se zájezdu, resp. osoby uvedené jmenovitě či odkazem v části týkající se pojištění. Doba trvání pojištění odpovídá délce zájezdu. Podrobnosti o rozsahu pojištění, o pojistné události, pojistných nebezpečích, pojistném plnění, způsobech zániku pojištění, výlukách a postupech při škodné události jsou uvedeny v pojistných podmínkách sjednaného pojištění.

 

UBYTOVÁNÍ
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit v každém cíli cesty co nejpestřejší, od apartmánů až po luxusní hotely a penziony tak, aby odpovídala Vašim představám a finančním možnostem. Kategorizace ubytovacích zařízení a služeb může být v jednotlivých zemích odlišná. Převážná část států EU zařazuje ubytovací zařízení do pěti tříd
(zatím není v rámci EU vymezena jednotná terminologie, a proto pro označení úrovně poskytovaných služeb se často setkáváme s pojmem kategorie) a označuje je hvězdičkami. Některé státy však zařazují ubytovací zařízení od * do ******. Např. v Řecku hotelová legislativa rozlišuje 6 kategorií (E, D, C, B, A, Lux) hotelů a bungalovů. Jelikož nelze jednoznačně převést tyto kategorie do pěti našich tříd, vytvářejí si touroperátoři vlastní hodnocení ubytovacích zařízení,
která nabízejí svým klientům. Tato klasifikace slouží pouze pro potřebu touroperátora a orientaci klientů, nemusí se shodovat s oficiálním zařazením hotelu do příslušné třídy. CK ani provozovatel ubytovací kapacity není zodpovědný
za případnou ztrátu šperků, finanční hotovosti a jiných cenností. Všem klientům proto doporučujeme jejich uložení v bezpečnostích schránkách nebo trezoru.


NAŠE CK NEMŮŽE OVLIVNIT NĚKTERÉ SKUTEČNOSTI
• Ve výjimečném případě, ne vinou naší CK, může dojít ze strany zahraničního partnera k překnihování ubytovacího objektu. V tomto případě platí, že vám bude poskytnuto náhradní ubytování ve stejné, popř. vyšší kategorii než bylo objednáno. Klientovi nevzniká nárok na jakékoliv odškodnění ze strany CK.
• Doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo apartmánu je stanovena obvykle zahraničním partnerem tak, aby mohl být proveden řádný úklid bez ohledu na dobu Vašeho příjezdu nebo odjezdu do místa pobytu a z něj. Naší snahou je zkrátit Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na minimum. Stejně tak při odjezdu Vám zpravidla naši zástupci zabezpečí po nezbytně nutnou dobu úschovu zavazadel. Bohužel nemůžeme garantovat v každém případě bezprostřední návaznost ubytování, popřípadě opuštění pokojů nebo apartmá, na Váš příjezd nebo odjezd. Pokoje se opouští v den odjezdu od 10:00-12:00 hod., možnost nastěhování v den příjezdu nejdříve ve 14:00 hod. Při pozdějším odjezdu lze v některých hotelích na místě za poplatek dohodnout pozdější opuštění pokoje. 

• V případě nákupu zájezdu na poslední chvílí „LAST MOMENT“ nebo „LAST MINUTE“, je klientům poskytnuta výrazná sleva a CK si vyhrazuje právo na případnou změnu ubytovací kapacity ve stejné kategorii. Ubytovací kapacita může být odlišná od nabídky z aktuálního katalogu nebo webu, na základě operátorské nabídky. Ubytování „NO NAME“, kdy CK nabízí ubytování jako nejlevnější volbu, bez garance ubytování v konkrétním hotelu či penzionu, splňuje minimální prezentovanou kvalitu. V některých případech může být vlastní sociální zařízení přes chodbu.

• Nejlepší dovolená je pro mnohé turisty spojena s bohatým nočním životem. Proto jsou některá turistická střediska přesycena zábavními podniky – bary, vinárnami, diskotékami a nočními kluby. Jejich provoz je obvykle hlučný. V ubytovacích objektech nemůže naše CK zajistit absolutní klid. Nejlépe je přizpůsobit se místním podmínkám
a přes poledne si zdřímnout, abyste si pak mohli vychutnat krásné letní večery. Klidnější podmínky jsou spíše před a po hlavní sezóně, kdy se v letoviscích nachází méně turistů. Tento hluk nesnižuje kvalitu nasmlouvaných služeb a nemůže být předmětem k reklamaci.

• Rovněž je někdy třeba počítat se stavební činností v blízkosti hotelů, na kterou cestovní kancelář nemá vliv. Nemůže ovlivnit vzhled nebo úpravu pozemků sousedících s danou kapacitou, jelikož tyto pozemky nejsou jejich součástí. Pečlivě však vybíráme ubytovací kapacity tak, abychom se stavební činnosti v jejich blízkosti vyhli. CK nenese odpovědnost za případné změny, které nastaly později (např. stavební činnost v okolí hotelů a penzionů.).

• Zvláštní požadavky – naše CK se snaží v maximální míře splnit Vaše zvláštní požadavky, např. na ubytování v přízemí nebo naopak ve vyšším patře, přidělení konkrétního pokoje či zajištění apartmánů nebo pokoje vedle sebe pro rodiny,
které cestují společně apod. Za přidělování pokojů je odpovědný ubytovatel. Jelikož některé hotely mají pokoje v různých barevných provedeních s jiným nábytkem a v různém designu (nelze v katalogu prezentovat všechny typy pokojů), musí klient fotografie považovat pouze za ilustrační. Tyto požadavky nelze potvrzovat před odjezdem a pokud se nám v některých případech přes veškerou snahu nepodaří zajistit, nemůžeme poskytovat žádné slevy ani kompenzace, neboť se jedná o nezávazné požadavky klienta (nejsou součástí cestovní smlouvy ani zpoplatněny), na
které není právní nárok.

• Veškeré příplatky a poplatky v cizí měně uvedené v katalogu jsou pouze orientační.

• Neovlivnitelnou nepříjemnou skutečností, se kterou se můžete v určitých obdobích v některých objektech setkat, je výskyt drobného hmyzu. Doporučujeme ochranné prostředky.

• Období a otevírací dobu provozovatelů např. restauračních zařízení, směnáren, obchodů a půjčoven.

• V období na začátku a konci turistické sezóny může dojít v menších hotelech z důvodu nízké obsazenosti k omezení nabídky bufetových stolů nebo jejich nahrazení kontinentální formou stravování.

• Fakultativní (čili potencionální) výlety jsou nepovinné výlety na objednávku. V případě, že se nepřihlásí dostatečné množství zájemců a nenaplní se tedy minimální počet účastníků, který stanoví místní operátor nelze takovýto výlet organizovat. Může Vám být tedy nabídnuta alternativa stejného výletu v cizím jazyce. Pokud si některý z fakultativních výletů zakoupíte a dojde k souběhu stravování, které nečerpáte z důvodu účasti na tomto výletu, nenáleží vám žádné finanční odškodnění. Případnou reklamaci úrovně fakultativního výletu je třeba vždy podat u prodejce na místě (a to
i v případě, pokud je CK zprostředkovatelem těchto služeb) a nikoliv u CK.

• Pokud hotel nabízí animační programy, bývají pořádané v cizích jazycích. Jejich rozsah závisí na daném hotelu a CK nemůže průběh ani program animačních programu nijak ovlivnit.

 

UBYTOVÁNÍ BULHARSKO
• Hotely – ve dvou lůžkových pokojích s možností jedné nebo dvou přistýlek, ve dvoulůžkových pokojích větších rozměrů s možností dvou přistýlek za příplatek, tzv. family room neboli superior, v hotelových apartmánech, tzv. „suite“ dva průchozí pokoje: ložnice a obývák pro 4–5 osob bez kuchyňského koutu. Hotelové apartmány doporučujeme pro rodiny s dětmi. Hotelový apartmán, pokud není uvedeno jinak, za příplatek.
• Penziony – ve dvou lůžkových pokojích s možností jedné přistýlky, třílůžkových pokojích nebo apartmánech. Pokoje mají své vlastní sociální zařízení, balkon, lednice, TV a varnou konvici.
• Apartmány se skládají ze dvou pokojů (průchozí nebo samostatné) se společním sociálním zařízením a balkonem, některé s kuchyňským koutem pro jednoduché vaření. Za příplatek: obývací pokoj s KK a výhled na moře.

 

UBYTOVÁNÍ ŘECKO
• Hotely – tří a více hvězdičkové (kategorii si určuje hotel podle mezinárodních předpisů)
• Studio – jedna místnost s kuchyňským koutem (vybaveným základním nádobím), lednicí a vlastním sociálním zařízením.
• Apartmán – skládá se ze dvou místností s kuchyňským koutem (vybaveným základním nádobím), lednicí a vlastním sociálním zařízením. 

 

15DENNÍ POBYTY– KALKULACE
Jako každý rok i v letošním roce nabízíme všem klientům možnost 15denních zájezdu do Bulharska. Kompletní cena za 15denní pobyt se skládá ze základní katalogové ceny a doplatku týdne za osobu či dítě na pevném lůžku. Z těchto doplatků dalšího týdne, se žádná sleva neposkytuje. Např. zájezd na 15 dní hotel Primorsko od 10.6.–17.6.2017 ve žluté barvě, doplatek dalšího týdne k tomuto pobytu je od 17.6.-24.6.2017, tudíž v zelené barvě.

 

PŘISTÝLKY
Přistýlky součástí pokoje nejsou, pokud to nevyžaduje počet osob v pokoji. Bývají to rozkládací křesla (70x180 cm) nebo gauče, palandy, skládací pěnové matrace nebo spartakiádní lehátka. V některých případech to mohou být postele, kovovým mechanizmem připevněné k pevnému lůžku, pod nímž jsou zasunuty. Ve všech takových případech by měl zákazník počítat s omezením volného prostoru. Přistýlky se nedoporučují pro dospělé osoby.

 

BAZÉNY
Ve večerních hodinách se voda v bazénech chemicky čistí, proto je vstup zakázán. Počet lehátek a slunečníků u bazénu obvykle neodpovídá kapacitě ubytování. Za množství a kvalitu lehátek a slunečníků je odpovědný management hotelu, nikoliv CK, a to i v případě, že jsou nabízeny zdarma.


PLÁŽ
U každé ubytovací kapacity se snažíme co nejpřesněji popsat jaká pláž se v blízkosti nachází. Nemůžeme však ovlivnit počasí ani činnost moře a proto za případné znečištění pláže, moře či vyplavení kamínků např. po bouři nenese CK odpovědnost. Přibližná vzdálenost od moře, která je u všech ubytovacích kapacit daná, je především v případě hotelových komplexů, složených z několika budov, pouze orientační.

Pronájem lehátek a slunečníků na pláži zajišťuji soukromé firmy, tudíž za ně CK nenese žádnou odpovědnost a nemůže nijak ovlivnit jejich kvalitu, počet ani cenu.

 

VÝHLED NA MOŘE
Za výhled na moře, příp.bazén bývá vyžadován příplatek. V případě, že výhled budete požadovat, uveďte to již při rezervaci. Výhled může být někdy částečně omezen stromy nebo jinou vegetací.


STRAVOVÁNÍ
U každého ubytovacího objektu naleznete informaci o možnostech stravování. Námi užívané pojmy znamenají:
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka – káva, čaj, džus, pečivo, máslo, džem nebo marmeláda, sýr, salám, popř. vejce.
• bufetové stoly – samoobslužný systém stravování, někdy s částečnou obsluhou, u snídaní s výběrem teplých a studených nápojů.
V zásadě platí, že při tomto druhu stravování si lze i několikrát přidat, ale jídlo se nesmí vynášet z restaurace bez výslovného souhlasu personálu nebo průvodce (např. při onemocnění člena rodiny apod.). Ve většině hotelů není povoleno odnášet na pokoj vlastní nebalené potraviny. Naše CK nemůže zajistit, ale ani omezit případnou nabídku specialit místní kuchyně dané země. Stravovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti některých jídel. Není–li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně stravování.
Stravování All Inclusive – popis stravování All inclusive je vždy pouze orientační a každý hotel si časy, místa čerpání a obsah služeb stanoví sám. Proto si všechny hotely vyhrazují právo na drobné změny v rozsahu programu a místa čerpání služeb. V případě změny nevzniká zákaznikovi právo na odstoupení od smlouvy, slevu či jiné odškodnění.

 

MINIBAR
Jedná se o malou lednici, která je naplněna hotelovým zbožím např. alkoholickými a nealkoholickými nápoji, oříšky nebo sušenkami. Obsah minibaru u hotelu all inclusive je vždy za poplatek, není-li u hotelu uvedeno jinak. Během celého pobytu mohou klienti konzumovat zboží, které jim bude průběžně do minibaru doplňováno. Klient uhradí konzumaci denně nebo na konci pobytu (dle podmínek hotelu). Ceny bývají zpravidla vyšší než obvykle.


LEDNICE
Obvykle malá lednice není doplňována zbožím a klienti ji mohou využívat k vlastní potřebě.


DELEGÁT
Všechny zájezdy CK Bulgariatour, není-li uvedeno jinak, mají svého delegáta. Úloha delegátů může být různá. V tranzitních prostorách letiště a po dobu letu o Vás budou pečovat zaměstnanci letiště a letecké společnost.Po příletu nebo příjezdu Vás bude kontaktovat zástupce-delegát, který Vám bude nápomocen v místě pobytu. Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s pobytovým místem, poskytovanými službami, s možnostmi fakultativních výletů a zodpoví Vaše případné dotazy. Vzhledem k tomu, že delegát má obvykle na starost více ubytovacích objektů, doporučujeme využívat pro řešení veškerých záležitostí a popřípadě problémů především úřední hodiny nebo pravidelné schůzky, které jsou předem vyhlášeny. Hlavní náplní práce delegátů je přivítání a odbavení klientů, organizace transferů a fakultativních výletů, pomoc zákazníkům ve složitých situacích a celková péče o hladký a ničím nerušený průběh Vaší dovolené. Ne vždy je delegát přítomen všem transferům, je však zodpovědný za poskytnutí důležitých pokynů
a řádnou organizaci. V Bulharsku v Primorsku a v Řecku v Potose – Thassos jsou otevřeny sezónní pobočky naší cestovní kanceláře, které jsou Vám k dispozici v úředních hodinách se službami našich delegátů.

 

KOMPLEXNÍ ODBAVENÍ
Klientům je komplexní odbavení (pokyny k odletu, kartičky pojištění, voucher) zasíláno e-mailem, poštou nebo si jej mohou osobně vyzvednout v CK Bulgariatour, Vinohradská 30, Praha 2. Odbavení je zasíláno nejpozději 7 dní před plánovaným odletem, v případě úhrady zájezdu v plné výši. Při zakoupení zájezdu v době kratší než 7 dní před odletem, vám bude odbavení předáno při sepsání cestovní smlouvy v CK nebo u provizního prodejce. Jakýkoliv zásah (vpisování poznámek) ze strany klienta do smlouvy o zájezdu či voucheru jej znehodnocuje a činí tyto doklady neplatnými.

 

PASY A VÍZA
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních dokladech
rodičů. Každý občan ČR, včetně dětí, může cestovat do Bulharska nebo Řecka na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského strojově čitelného průkazu. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu. Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele. Pokud tedy rodič cestuje společně
s dítětem pouze s občanským průkazem, pak je NUTNÉ, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče. CK Bulgariatour nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi mohou vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech. Pokud nejste občany ČR a potřebujete zakoupení víza, CK nezaručuje udělení víza. Taktéž nevrací cenu zájezdu nebo storno poplatků, pokud klient stornuje zájezd z důvodu
neudělení víza, případně je-li z určité země vyhoštěn. Pokud zákazník v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové doklady sám a na vlastní náklady. Delegáti na místě jsou v těchto připadech nápomocní dle časových možností.

 


Vytvářím objednávku...