BULGARIATOUR - spolehlivý partner pro Vaši dovolenou 2021 v Bulharsku a Řecku!

Vyberte kritéria

Odjezd a návrat

Odjezd od:
Návrat do:

AKTUÁLNÍ INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA

 

Pondělí-Pátek:  9 - 18 hod.

Sobota: zavřeno

Nedělě: zavřeno

 

Váše CK Bulgariatour

 

Cestovní pojištění s připojištěním COVID-19

Letecké zájezdy 2-6 dní

Cestování s COVID-19

GO Parking

Parking Prague Airport. GO Parking Ltd.

Registrace klienta

Nejste přihlášen

V kufru máte 0 zájezdů

Letenky do celého světa

Odběr novinek

Kurzovní lístek

Euro125.44
Americký dolar122.49
Britská libra129.67
Bulharský leva113.01

Důležití informace pro účast na zájezdech s koronavirem

 

Vzhledem k nově vzniklé situaci kolem pandemie viru CoViD-19 jsme pro Vás přpravili Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdech CK BULGARIATOUR v souvislosti s koronavirem.

 

 

Vybavení na cestu

K povinnému vybavení na cestu patří roušky a gumové rukavice. Dále doporučuje na cestu dezinfekční ubrousky, případně menší balení dezinfekčního prostředku.

 

Pojištění

Doporučujeme všem zákazníkům uzavřít odpovídající cestovní pojištění, které kryje v dostatečné míře léčebné výlohy (včetně výlohy na léčbu nemoci COVID-19), případně pokryje náklady potřebné pro nutnou karanténu nebo zrušení zájezdu (včetně odepření vstupu na palubu) z těchto důvodů.

 

Odlet z ČR

Při odbavení bude nutné dodržovat předepsané rozestupy. Při vstupu do odbavovací haly použijte dezinfekci. Letištní personál může provádět měření teploty (osoby se zvýšenou teplotou nebudou vpuštěny na palubu letadla). Při odepření vstupu na palubu letadla z důvodu podezření na nemoc COVID-19, která následně nebude prokázána a nedojde-li ke zrušení zájezdu, můžete požádat CK BULGARIATOUR o zajištění přepravy do místa pobytu v náhradním termínu na vlastní náklady. CK BULGARIATOUR nemůže nést žádnou odpovědnost za zmaření zájezdu, nebudete-li z jakéhokoliv důvodu vpuštěni na palubu letadla. Storno poplatek v takovém případě činí 100 % ceny zájezdu.

 

Doprava

Na palubě letadla nebo v autobuse jsou cestující povinni dodržovat přepravcem stanovená hygienická opatření, zejména mít po celou dobu ochrannou roušku přes ústa a nos (neplatí pro děti do dvou let). Občerstvení na palubě letadla se bude řídit pokyny přepravce (např. palubního personálu), rozsah a nabídka občerstvení může být velmi omezena. Veškeré občerstvení podávané či nabízené na palubě je bezpečně zabaleno.

Roušku sundavejte pouze během pití a při konzumaci jídla. Jakmile dojíte či dopijete, opět si ji prosím nasaďte. Nedoporučujeme používání WC v letadle nebo autobusu. Pokud je návštěva toalety nevyhnutelná, doporučujeme použít dezinfekci. Zdůrazňujeme, že na palubě letadla (stejně jako v odbavovací hale) mohou být přítomni bezpříznakoví cestující s COVID-19 a přes všechna připravená opatření může dojít k přenosu nákazy na palubě letadla, anebo jiného dopravního prostředku. CK BULGARIATOUR nenese žádnou odpovědnost za později vzniklé zdravotní a další související komplikace či zvýšené osobní náklady během pobytu, návratu či po návratu. Přílet do cílové destinace: I zde je třeba počítat s bezpečnostními a zdravotními opatřeními platné pro konkrétní destinaci (anebo dokonce regionální oblast). Může se stát, že místní orgány budou v souladu s předpisy dané země požadovat vyplnění prohlášení o Vašem zdravotním stavu, o dostatku vlastních finančních prostředků, nebo pojistku pokrývající eventuální náklady související s karanténou nebo léčením COVID-19. Dále bude nutné do-držovat předepsané rozestupy jak u bezpečnostní a pasové kontroly, tak u výdeje zavazadel. Na cílovém letišti mohou místní orgány měřit cestujícím teplotu a na základě výsledků tohoto měření odmítnout vstup cestujícího do země nebo rozhodnout o jeho umístění do karantény (v hotelu, ve státní nemocnici či státem určených zařízeních). Podobnou situaci nemůže CK BULGARIATOUR nijak ovlivnit a nenese za to jakoukoliv odpovědnost, ani za jakékoliv důsledky z toho vyplývající. CK BULGARIATOUR bude vždy maximálně nápomocná při řešení Vašich potíží, ale pouze v rámci svých možností.

Transfery z letiště do místa pobytu a zpět budou probíhat standardním způsobem autobusem, mikrobusem nebo osobním autem (v průběhu přepravy budou vyžadovány ochranné roušky). I zde budou připravena hygienická opatření snižující možnost šíření COVID-19.Po příjezdu do hotelů bude nutné dodržovat předepsané rozestupy. V některých hotelech může proběhnout odbavení online, ve většině hotelů proběhne klasickým způsobem. Může tedy dojít k situaci, že budete muset čekat i mimo prostor recepce (i venku). Dodržujte, prosím, pokyny hotelového personálu.

 

Opatření v průběhu pobytu

Po celou dobu Vašeho pobytu je nutné v místě pobytu dodržovat (mimo obvyklá pravidla) i nově přijatá opatření. Tato opatření se mohou zásadně lišit stát od státu, mohou být rozdílná i v jednotlivých regionech (pevninská část, ostrovy atd.). Veškerá omezující, hygienická a jiná opatření (platná v hotelu i místě pobytu) je třeba dodržovat, v opačném případě může být udělena pokuta (případně přijato vůči Vám jiné opatření) příslušného orgánu. CK BULGARIATOUR nemůže ovlivnit dodržování opatření všemi osobami, doporučujeme se osobám, které tato opatření nedodržují, vyhýbat.

 

Před odjezdem či odletem na zájezd obdržíte spolu s pokyny k odjezdu i informace o základních opatřeních vyhlášených úřady jednotlivých zemí, do kterých cestujete.

Veškeré podmínky se mohou v závislosti na rozhodnutí příslušných orgánů změnit i v průběhu pobytu. Jedná se zejména o rozestupy mezi Vámi a ostatními hosty hotelu a personálem. Stravování bude striktně bezkontaktní, to znamená, že jídlo může být ze švédských stolů podáváno personálem dle Vašeho výběru, bude již nachystáno na talířscích k odběru, případně bude servírované dle výběru z menu.

Animační programy nebude možné organizovat standardním způsobem. V některých hotelech budou organizovány v omezené podobě, v některých zrušeny. Během animačních programů je nutné dodržovat předepsané rozestupy (např. 1,5 m mezi účastníky animačního programu, s výjimkou rodinných příslušníků) a hygienické pokyny, což výběr možných aktivit, které lze organizovat, velmi limituje. Dětské kluby ve většině hotelů nebudou provozovány (nelze provozovat plnohodnotně dětský klub tak, aby mezi každým z dětí a animátorem byl dodržen předepsaný rozestup). Pořádat se nebudou ani večerní programy a představení.

 

Bazény

Vzhledem k nutnosti dodržovat předepsané rozestupy mezi slunečníky s lehátky v hotelu u bazénu, lze s vysokou pravděpodobností očekávat jejich nedostatek. CK BULGARIATOUR nemá absolutně žádnou možnost takovou situaci ovlivnit (může docházet ke konfliktním situacím, kterým doporučujeme se vyhnout a raději strávit den na pláži). Podobné situace lze očekávat zejména v hotelech s malým pozemkem, avšak ne nutně nižší kategorie.

 

Pláž

Na plážích je nutné dodržovat předepsané rozestupy mezi slunečníky s lehátky. Vzhledem k nižšímu počtu turistů a kapacitním omezením v hotelech, sice neočekáváme, že bude docházet k nedostatku slunečníků a lehátek, avšak nelze to ani vyloučit. I na plážích mohou být uplatňována určitá omezení či hygienická nařízení daná místními předpisy.

 

V případě podezření na onemocnění COVID-19

Máte-li podezření na nákazu onemocněním COVID-19, pak tuto skutečnost je nutné bezodkladně oznámit delegátovi, případně recepci hotelu. Hotel nebo delegát Vám v případě podezření na onemocnění COVID-19 přivolá odpovědné orgány, které rozhodnou o dalším postupu. V jednotlivých hotelech i destinacích, budou připravena lůžka pro osoby nakažené COVID-19 (např. v hotelu budou připraveny karanténní pokoje). Rozhodnou-li odpovědné orgány o Vašem umístění do karantény, je třeba dodržovat veškerá karanténní opatření. Vás pobyt v karanténě znamená zásadní omezení čerpaných služeb (např. zákaz opustit pokoj, nemožnost čerpání ostatních služeb – např. jídlo Vám bude donášeno, nemožnost používat bazény a ostatní hotelové služby, stejně jako koupání v moři apod.).

S největší pravděpodobností bude následovat testování (na vlastní náklady nebo z Vašeho cestovního pojištění, jestliže takovou možnost zahrnuje). O tom, kdy a jakým způsobem budete moci opustit zemi a vrátit se domů rozhodnou opět místní orgány (v některých případech po dohodě či v součinnosti s orgány veřejné ochrany zdraví ČR). V případě prokázání onemocnění COVID-19 rozhodně, (a to i z důvodu omezení při návratu a po návratu do ČR, resp. místa vašeho pobytu), kontaktujte příslušnou hygienickou stanici v ČR.

Nemáte-li uzavřené odpovídající cestovní pojištění, pak je třeba počítat s úhradou vzniklých nákladů (zejména ubytování, stravu, testy, léčení, transfery, letenky atd.). Po návratu do ČR budete postupovat podle nařízení Vlády ČR, případně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, která v tu chvíli budou platit. Upozorňujeme, že v případě onemocněním COVID-19 nemá CK BULGARIATOUR žádný vliv na takto vzniklé náklady a nemůže se na nich nijak podílet, stejně jako Vám nemůže kompenzovat nevyužitou dovolenou, případně jakékoliv hmotné a nehmotné škody a materiální či nemateriální újmy. Můžete počítat s tím, že pracovníci CK BULGARIATOUR Vám budou vždy maximálně nápomocni, ale bez možnosti hradit vzniklé náklady z důvodu onemocnění nebo karantény v souvislosti s COVID-19

 

Vytvářím objednávku...